Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Arrangement

Bente Elkjær, DPU

Online fyraftensoplæg: ”Et pragmatisk blik på læring i arbejdslivet”

Kom til fyraftensoplægget ”Et pragmatisk blik på læring i arbejdslivet” ved professor Bente Elkjær fra DPU, Aarhus Universitet.

Tidspunkt

24.10.2022 kl. 17.00 - 18.15

Beskrivelse

Bente Elkjær er professor i læringsteori med særligt fokus på læring i organisationer og arbejdsliv. Bente Elkjær er interesseret i, hvordan man kan forstå læring med afsæt i arbejdets praksis og organisering, og hendes primære teoretiske inspirationskilde er den amerikanske pragmatisme, konkret filosoffen John Dewey.

Bentes forskningsfelt er i krydsfeltet mellem uddannelses- og organisationsforskning. Hun er ved at lægge sidste hånd på en genudgivelse af sin bog, Når læring går på arbejde. Et pragmatisk blik på læring i arbejdslivet, (Samfundslitteratur 2005), der udkommer i dette efterår. Hendes seneste artikler handler om redegørelser og vurderinger af forskningsfeltet organisatorisk læring (udgivet i tidsskriftet Management Learning, 2022 og i The Sage Handbook of Learning and Work, 2021). Hun har ligeledes lige redigeret en antologi, Current Practices in Workplace and Organizational Learning. Revisiting the Classics and Advancing Knowledge, i samarbejde med Maja Lotz og Niels Christian Mossfeldt Nickelsen, 2021.

Bente Elkjær er ansat ved ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, Aarhus Universitet, Campus København.
 

Tilmeld dig her

Se invitationen her

Arrangør

Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring

Adresse

ONLINE

Tilmelding inden

21.10.2022 kl. 12.00

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Kroghstræde 1, 2. sal | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595