Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Arrangement

Dagtilbudskonferencen 'Sammen om kvalitet'

Dagtilbudskonferencen 'Sammen om kvalitet'

Kom med til dagtilbudskonference til september, når LSP – Laboratorium for Praksisrettet Dagtilbuds- og Skoleforskning, Aalborg Universitet, sætter fokus på kvalitet i dagtilbud.

Tidspunkt

27.09.2022 kl. 09.00 - 16.00

Beskrivelse

Tema: Sammen om kvalitet

Forskning viser, at kvaliteten af vores dagtilbud har stor betydning for børns liv, både på kort og lang sigt. Der er derfor naturligt en stor interesse hos ledere af dagtilbud, pædagogiske konsulenter og forvaltninger for at undersøge kvaliteten af dagtilbuddene, og for at blive oplyst om de forhold, der har betydning for kvaliteten.

I arbejdet med at sikre, at der er kvalitet i børns liv i dagtilbuddene, er det vigtigt at få identificeret de områder, hvor der er et forbedringspotentiale, samt at vælge de indsatser, der skal bidrage til arbejdet med at udvikle kvaliteten. Først når de ting er på plads, kan man igangsætte et målrettet forbedringsarbejde. I dette arbejde bliver samarbejdet mellem forskere, ledelser og praktiske aktører af afgørende betydning.


Fokus på data og forskningsinformeret forbedringsarbejde

LSP – Laboratorium for Praksisrettet Dagtilbuds- og Skoleforskning på Institut for Kultur og Læring, AAU, sætter med konferencen ’Sammen om kvalitet’ fokus på data og forskningsinformeret forbedringsarbejde gennem samarbejder mellem forskere, forvaltninger, medarbejdere og ledelser i dagtilbud i Norge og Danmark.

Konferencedagen vil indeholde faglige oplæg i plenum samt workshops over forskellige temaer med relevans for arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. På konferencen vil du blandt andre møde:

  • Forskningsleder Janne Hedegaard Hansen
  • Professor May Britt Drugli
  • Professor Charlotte Ringsmose
  • Professor Thomas Nordahl
  • Professor Stig Brostrøm

Du vil desuden møde en række aktive deltagere i workshops fra forskellige forsknings- og udviklingssamarbejder, forbedringsprojekter m.fl.

Program og tilmelding

Tilmeld dig på konferencesiden her

information

Ole Hansen: oh@ikl.aau.dk, telefon 4022 0271

Arrangør

LSP – Laboratorium for Praksisrettet Dagtilbuds- og Skoleforskning, Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring

Adresse

IBC, Birkemosevej 1, 6000 Kolding

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Kroghstræde 1, 2. sal | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595