Oplev humanistiske forskere på Folkemødet 2018

Forskere fra Det Humanistiske Fakultet er igen i år med til at præge debatterne på Folkemødet på Bornholm. Med udgangspunkt i aktuel forskning sætter de fokus på bl.a. ungdomsliv, udviklingen af det danske skolesystem, digitalisering og aktuelle tendenser i tiden. Derudover inviterer forskerne bag et aktuelt projekt også publikum til at bidrage til forskningen ved at dele deres flytte hjemmefra-historie.

Folkemødet på Bornholm fejrer hvert år i uge 24 demokratiet og dialogen i Danmark og trækker både politikere, interesseorganisationer, foreninger, virksomheder, eksperter og meningsdannere til Allinge. Blandt deltagerne er også forskere og ledere fra Aalborg Universitet, som igen i år sætter aftryk på en lang række debatter.

Nedenfor finder du en samlet oversigt over de debatter, events og interviews, forskere fra Det Humanistiske Fakultet deltager i. Her møder de både nuværende og tidligere ministre, andre politikere samt kollegaer, repræsentanter for erhvervslivet og interesseorganisationer til samtaler om emner som fx ungdomsliv, uddannelsessystemet i dag, humanistiske vinkler på digitaliseringen og tendenser i samfundet. Derudover får publikum mulighed for at deltage i et igangværende forskningsprojekt, som Forskningscenter for Video og Center for Ungdomsforskning ved Institut for Læring og Filosofi står bag. Samtidig vil der også være underholdende indslag som bl.a. højskolesang og terapisession med professor Svend Brinkmann fra Institut for Kommunikation og Psykologi.

Du kan finde yderligere oplysninger om de enkelte arrangementer ved at søge på titlen i programmet på Folkemødets hjemmeside

 

Fakta

Det danske uddannelsessystem

 • +

  Det gode liv med erhvervsuddannelser

  Hvad skal der til for at sikre et større optag, bedre trivsel og større faglig stolthed på erhvervsuddannelserne? Det giver professor Lene Tanggaard fra Institut for Kommunikation og Psykologi overblik over set fra forskningens side, mens undervisningsminister Merete Riisager (LA) giver indblik i udfordringer set fra politisk side, og Helene Glundholt, formand for Erhvervsskolernes ElevOrganisation, samt Kasper Pedersen, projektleder for Projekt KICK, giver eksempler fra praksis.
  Arrangementet finder sted torsdag kl. 16.30-17.15 i D10 - Villa det gode liv.

   

 • +

  Hvem ejer skolen?

  Hvem har ret til at definere skolens mål og formål? Er det staten, kommunen, lærerne, eleverne, forældrene, erhvervslivet, folket eller noget helt andre? Det er professor Lene Tanggaard fra Institut for Kommunikation og Psykologi med til at debattere.

  Arrangementet finder sted lørdag kl. 16.30-17.30 i A7 - Højskolernes Folkekøkken.

 • +

  Lene Tanggaard taler med unge produktionsskoleelever

  Professor Lene Tanggaard fra Institut for Kommunikation og Psykologi er ambassadør for produktionsskolerne, og i den forbindelse taler hun med unge produktionsskoleelever om deres vej gennem produktionsskolen, og hvordan de egentlig finder ud af, hvad de er gode til og har lyst til.

  Arrangementet finder sted lørdag kl. 12.30-12.45 i J14 - Produktionsskolernes Folkekøkken.

 • +

  Opfind skolen forfra

  Professor Lene Tanggaard fra Institut for Kultur og Psykologi debatterer en gentænkning af skolen med både lærere, gymnasieelever og skoleelever.

  Arrangementet finder sted torsdag kl. 14.00-15.00 i A3 - Grundtvigs Telt.

 • +

  Presser vi vores børn og unge i uddannelsessystemet?

  Gør vores skole- og uddannelsessystem børn og unge stressede og for fokuserede på at præstere 12-taller frem for at trives og blive klogere? Det er emnet, når Tænketanken DEA inviterer til debat. Her deltager professor Noemi Katznelson, som er leder af Center for Ungdomsforskning ved Institut for Læring og Filosofi, bl.a. sammen med Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, Claus Holm, leder af DPU på Aarhus Universitet og Sana Mahin Doost, forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd.

  Arrangementet finder sted torsdag kl. 20.00-21.00 i K12 - Tænketanken DEA.

 • +

  Psykisk arbejdsmiljø med Brinkmann, Friis og Tanggaard

  Professorerne Svend Brinkmann og Lene Tanggaard fra Institut for Kommunikation og Psykologi samt Malene Friis fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø debatterer, hvordan undervisning, dannelse, de unge og arbejdsmiljøet for landets undervisere hænger sammen. Derudover er der fokus på, hvorfor flere unge bliver pressede. Skal de tage nej-hatten på? Er de unge blevet mere optagede af deres egen selvrealisering end af fællesskabet? Og hvor er lederne henne i debatten? Er det måske på tide, at lederne bliver mindre loyale? Og hvordan kan lærerne selv være med til at skabe et godt arbejdsmiljø?
  Arrangementet finder sted fredag kl. 16.30-17.30 i G8 - Arbejdsmiljø Loungen.

   

Børn og unge

 • +

  (Ud)dannelse i fremtiden

  Lektor Rikke Magnussen fra Institut for Kommunikation og Psykologi og professor Noemi Katznelson fra Center for Ungdomsforskning ved Institut for Læring og Filosofi diskuterer med rektorer, skoleelevernes formand og undervisningsminister Merete Riisager, om vi skal uddanne i det 21. århundredes kompetencer, eller om vi hellere skal spørge os selv, hvilke værdier og kompetencer, vi ønsker, skal præge det 21. århundrede.

  Arrangementet finder sted lørdag den 16. juni kl. 13.30-14.30 på J15 - Skoletinget.

 • +

  Børn og unge er stressede: Hvad kan vi gøre i dagtilbuddene?

  Hvilken rolle kan dagtilbuddene spille i forhold til at skabe psykisk trivsel hos børn og unge? Det er en debat, professor og leder af Center for Ungdomsforskning Noemi Katznelson deltager i.
  Arrangementet finder sted fredag kl. 10.30-11.15 i D6 - FOA og PenSam.

 • +

  Den gode overgang – flytteoplevelser der støtter de unge

  Forskere fra Forskningscentret for Video og Center for Ungdomsforskning på Institut for Læring og Filosofi arbejder lige nu på et projekt med at forstå og designe gode flytte-overgange for unge. I den forbindelse inviterer de publikum indenfor til at høre om projektet og fortælle om dengang, de selv eller deres børn flyttede hjemmefra. Nogle af historierne udstilles lørdag.
  Arrangementet finder sted torsdag kl. 16.00-17.00 og lørdag kl. 17.00-18.00 i D10 - Villa det gode liv.

 • +

  Gør præstationssamfundet de unge syge?

  Ifølge en undersøgelse fra Psykiatrifonden fra 2016 kæmper halvdelen af unge kvinder mellem 18 og 34 år med psykiske problemer. Lektor Anders Petersen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde mener, at det er samfundets stigende krav, der gør de unge syge. Men har han ret? Eller er det de unges personlige ansvar? Det er lektor Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning på Institut for Læring og Filosofi med til at debattere.
  Arrangementet finder sted lørdag kl. 13.30-14.30 i K10 - Friday hos Fabers.

   

 • +

  Hvem bestemmer det gode børneliv?

  Professor Lene Tanggaard fra Institut for Kommunikation og Psykologi diskuterer det gode børneliv med bl.a. Elisa Rimpler Bergmann, formand, BUPL, Ane Halsboe-Jørgensen, børneordfører for Socialdemokratiet og Stina Vrang Elias, direktør i Tænketanken DEA.
  Arrangementet finder sted torsdag kl. 16.30-17.30 i J49 - BUPL- Pædagogernes telt.

   

 • +

  Hvordan får vi ungdommen til at sige pyt?

  Hvilke konsekvenser har det for de unge, at de har (alt) for store forventninger til dem selv? Det mødes lektor Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning ved Institut for Læring og Filosofi med Jens Philip Yasdani, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Charlotte Mouyal, ungecoach og ekspert i unges mentale styrke, og Julie fra tv-programmet "De perfekte piger"  for at tale om.

  Arrangementet finder sted lørdag kl. 10.30-11.30 i D10 - Villa det gode liv.

Teknologi og digitalisering

 • +

  Algoritmerne kommer – hvad skal vi kræve af dem?

  Algoritmer, der finder, analyserer og sorterer i oplysninger og anbefaler, hvad du bør læse af nyheder, se af film og følge på de sociale medier, er den seneste tid blevet et aktuelt emne. Professor Thomas Ploug fra Institut for Kommunikation og Psykologi diskuterer med Kirsten Brosbøll fra Socialdemokratiet og lektor Thomas Bolander fra DTU, hvad skal vi stille af krav for at modvirke de værste fejl og misforståelser.

  Arrangementet finder sted torsdag kl. 14.55-15.25 i C6 - Engineer the future.

 • +

  Big Data, AI og loT – sundt eller usundt i sundhedssektoren?

  Nye teknologier anvendes i højere og højere grad i sundhedsvæsenet. Det indbyder til en række dilemmaer af både økonomisk, etisk og juridisk karakter, som netop sættes på spidsen og diskuteres i en debat, hvor professor Thomas Ploug fra Institut for Kommunikation og Psykologi deltager.

  Fredag den 15. juni kl. 14.00-14.45 i Strandvejens Debattelt.

 • +

  Dataetik i folkeskolen – hvordan skal vi bruge data?

  Dataetik bliver stadig mere relevant i takt med, at teknologien åbner for flere og flere muligheder for at registrere og samkøre data. Professor Thomas Ploug fra Institut for Kommunikation og Psykologi indgår derfor i en debat med blandt andre Mette With Hagensen, formand for Skole og forældre samt Bertel Haarder, medlem af Folketinget for Venstre.

  Arrangementet finder sted lørdag kl. 12.00-12.45 i K20 - Databasen.

   

 • +

  Hvordan bekæmpes digitale krænkelser, trusler og chikane?

  Ulovlig deling af intime billeder, trusler og chikane er blevet hverdag i en digital tidsalder. Men hvordan får vi udviklingen vendt, og hvad kan man stille op som offer? Det debatterer professor Thomas Ploug fra Institut for Kommunikation og Psykologi.

  Arrangementet finder sted fredag kl. 15.00-16.00 i F10 - Røgeriets Debattelt.

   

 • +

  Tager teknologien (snart) magten fra os

  Bliver fremtiden bedre end i dag? Eller løber vi bevidstløse efter teknologien og en dagsorden om effektivitet og produktivitet? Er tiden inde til, at vi sætter mennesket i centrum for teknologiudviklingen og begynder at forholde os til, om udviklingen er til gavn for mennesker? Det er blot nogle af de spørgsmål, professor mso David Budtz Pedersen fra Institut for Kommunikation og Psykologi diskuterer med tidligere børne- og ungeminister Christine Antorini og repræsentanter fra industrien.

  Arrangementet finder sted torsdag kl. 14.10-15.00 i A21 - Grib mulighederne.

Kultur

 • +

  Din politiske sang – fællessang, satire, anekdoter og musik

  Noemi Katznelson er en af en række udvalgte personer, der vælger og motiverer sange fra Højskolesangbogen, som, de mener, passer bedst i tiden.

  Arrangementet finder sted lørdag kl. 20.10-21.25 i A7 - Højskolernes Folkekøkken.

 • +

  Har amatørmusikken en fremtid?

  Professor Lars Ole Bonde fra Institut for Kommunikation og Psykologi mødes med blandt andre kulturminister Mette Boch til en debat om amatørmusikkens betydninger. Det sker til tonerne af kammermusik.

  Arrangementet finder sted lørdag kl. 10.40-11.40 i C21 - Folkeoplysningens Telt.

Tidens tendenser

 • +

  Folketerapi med Svend Brinkmann

  Svend svarer på alt. Det er udgangspunktet, når Politiken inviterer til terapi på Folkemødet. Professor Svend Brinkmann fra Institut for Kommunikation og Psykologi har udgivet en række bøger, hvor vi som moderne mennesker bliver mødt med forståelsen for vores nedtur over at leve i en omskifteligt tilværelse. Men Svend Brinkmanns bøger giver ikke svar på alt, og derfor kan publikum på Folkemødet stille personlige spørgsmål og få professorens svar.
  Arrangementet finder sted lørdag kl. 11.00-12.00 i N6 - Politiken.

 • +

  Gin og croquis: Kropsidealer, mangfoldighed og krumme agurker

  Professor Svend Brinkmann springer ud som croquistegner i en debat om tidens kropsidealer.

  Torsdag den 14. juni kl. 18.15-19.00 hos Politiken i N6.

 • +

  Kampen om mennesket

  Professor mso David Budtz Pedersen er aktuel med et forskningsprojekt og en bog om otte forskellige måder at se mennesket på. Det fortæller han om i en samtale med Informations chefredaktør Rune Lykkeberg.

  Torsdag den 14. juni kl. 15.00-15.30 i F25 - Informations Græsplet.

 • +

  Kan fællesskaber være globale?

  Professor Svend Brinkmann fra Institut for Kommunikation og Psykologi indgår i en snak med cheferne for Danmarks største udviklings- og nødhjælpsorganisation og Danmarks mest globaliserede erhverv om, hvorvidt vi har noget til fælles med mennesker på den anden side af kloden. Er der noget, som knytter os sammen og giver det overhovedet mening at tale om globalt fællesskab?

  Arrangementet finder sted fredag den 15. juni kl. 15.00-16.00 i H7 - Det Blå Danmark.

Bæredygtighed

 • +

  Brinkmann og Bosse i en samtale om bæredygtighed

  Verdensmålene er 17 helt konkrete mål, der tilsammen skal sætte klodens beboere på kurs mod en bæredygtig fremtid – hvor ingen lades i stikken. Men hvordan kan verdensmålene indfries? Det er omdrejningspunktet, når professor Svend Brinkmann fra Institut for Kommunikation og Psykologi møder erhvervskvinden og debattøren Stine Bosse til en snak om bæredygtighed.
  Arrangementet finder sted lørdag kl. 13.30-14.30 på F12 - Primetime 1.

   

   

 • +

  Hvordan køber vi os til en bedre verden?

  FN har alene et årligt indkøbsvolumen på 100-120 mia. kroner og ønsker under sloganet ”buying for a better world” at udnytte dette indkøbspotentiale til at indfri verdensmålene i forhold til nye energi- og klimateknologier, bedre fødevarer og nye produkter. Men kan danske virksomheder levere varen? Og hvad kan offentlige myndigheder bidrage med omkring indkøb og innovation? Det er nogle af de spørgsmål, et panel med blandt andre ekstern lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi Lars Holmgaard Christensen.
  Arrangementet finder sted fredag kl. 12.00-13.00 i A1- FN Byen.

   

 • +

  Nye oplevelser med klimatilpasning

  I de kommende år skal der etableres en lang række nye anlæg, som skal være med til at klimatilpasse de danske byer mod skybrud og stormflod. Ved at udforme disse anlæg, så de giver mulighed for oplevelser, sikrer man, at investeringerne får en ekstra merværdi til gavn for byens borgere og turister. Det er udgangspunktet for en paneldebat, hvor professor Jens F. Jensen fra Institut for Kommunikation og Psykologi deltager.
  Arrangementet finder sted fredag kl. 10.30-11.30 i A1 - Grib mulighederne.

   

Medier

 • +

  Real news eller fake news? Mad og medicin i skudlinjen

  Professor mso David Budtz Pedersen fra Institut for Kommunikation og Psykologi debatterer real og fake news med repræsentanter fra erhvervslivet, medierne og forbrugerorganisationer.

  Arrangementet finder sted lørdag kl. 10.30-11.15 i K7 - Klostergaarden.