AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

videnssamarbejde

Tætte samarbejdsrelationer med offentlige og private aktører i det omkringliggende samfund er et væsentligt element i forskning og undervisning på Det Humanistiske Fakultet. Det sikrer jobparate studerende og en forskning, der gør en forskel som en del af samfundet. Såvel uddannelses- som forskningsmiljøerne har et stort antal samarbejder med eksterne aktører i form af private og offentlige virksomheder, organisationer og institutioner..

Læs mere om mulighederne for samarbejde nedenfor.

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Kroghstræde 1, 2. sal | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595