Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Transportpraksisser og moralitet

Transportsektoren bidrog i 2016 med 27 pct. af EU’s samlede CO2-udledning, og 72 pct. af udledningen kom fra vejtransporten. Der er derfor ingen tvivl om, at dette område er et sted at sætte ind, hvis CO2-udledningen skal sænkes. Men det er ikke uden problemer, for vi lever i en del af verden, hvor privatbilismen fylder meget. I denne forelæsning sætter lektor Laura Bang Lindegaard fra Institut for Kultur og Læring derfor fokus på, hvad vi skal være opmærksomme på, når vi taler om transport og bæredygtighed.

FN’s verdensmål som løftestang for innovation og udvikling i små og mellemstore virksomheder

I verdensmålssammenhæng har Danmark gennem flere år ligget højt i de årlige målinger. Men på nogle områder halter vi bagefter – et af dem er i forhold til verdensmål 12: ansvarligt forbrug og produktion. Forskning peger imidlertid på, at netop ansvarlig produktion og forbrug er centrale områder i en bæredygtig omstilling. I den forbindelse spiller særligt små og mellemstore virksomheder (smv’er), som udgør kernen i europæisk erhvervsliv, en afgørende rolle. Smv’er skønnes således at bidrage med 60-70 pct. af den samlede forurening fra virksomheder. I denne forelæsning sætter lektor Nikolaj Stegeager fra Institut for Kultur og Læring derfor fokus på forandringsledelse i smv’er med afsat i verdensmålene.

How can the United Nations Security Council live up to its mandate and promote peace?

Med udgangspunkt i verdensmål 16 belyser videnskabelig assistent Bjarke Zinck Winther fra Institut for Kultur og Læring i denne forelæsning, hvordan verdensmålene kan understøtte FN's sikkerhedsråd i at fremme fred.

Natur, bæredygtighed og etik

I denne forelæsning om bæredygtighed, natur og etik sætter lektor ved Institut for Kultur og Læring Jes Lynning Harfeld fokus på bæredygtighed som begreb og i praksis. Derudover ser han nærmere på menneskets forståelse af natur gennem tiden - ikke mindst hvordan filosoffer har beskæftiget sig med naturen. 

Mental sundhed

FN’s verdensmål 3, sundhed og trivsel, omhandler bl.a. mental sundhed, men der beskrives i den forbindelse ingen kerneindikatorer for mental sundhed. Dette er problematisk – ikke mindst i lyset af, at mange mennesker på hele kloden kæmper med mentale problemer. Praktiserende psykolog og ekstern lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi Mette Kold giver derfor i denne forelæsning inspiration til, hvordan mental sundhed kan defineres og fremmes - og dermed puttes på den politiske dagsorden på en fagligt mere præcis måde. I forelæsningen beskæftiger hun sig bl.a. med emner som mindfulness og psykoterapi.