AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

uddannelse

På Det Humanistiske Fakultet ved Aalborg Universitet udbyder vi en bred vifte af uddannelser inden for sprog, kultur, kommunikation, it, læring, organisation, turisme, informationsteknologi, medier, musik, psykologi, design og kunst m.m.. Paletten af muligheder spænder bredt, men fælles for alle uddannelserne er, at de har fokus på den verden, der omgiver os.

Job og karriere

Begynd at arbejde på din karriere og jobsøgning allerede mens du studerer. Jo hurtigere du kommer i gang, jo hurtigere kommer du i job. AAU Karriere har en masse relevante tilbud, der hjælper dig i gang. Læs mere på:

Valg af uddannelse

Problembaseret læring (PBL)

Aalborg Universitets - og dermed også det Humanistiske Fakultets - uddannelser er kendetegnet ved, at de studerende laver problemorienteret projektarbejde i grupper i overensstemmelse med AAU’s læringsmodel, Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL). Modellen er internationalt anerkendt og er gennem tiden blevet mødt med stor interesse fra universiteter, forskere og studerende fra både ind- og udland. Studieformen har udgangspunkt i projektarbejde og er kendetegnet ved problemorientering, deltagerstyring, gruppearbejde, gensidig kritik, tværfaglighed og arbejde med autentiske problematikker. Læs mere på:

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595