Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Uddannelse

En kvinde laeser i en bog, og ved siden af sidder to personer og taler sammen

På Det Humanistiske Fakultet udbyder vi relevante og virkelighedsnære bachelor-, kandidat- samt master- og efter- og videreuddannelser inden for både det klassiske og det moderne humaniora. Al undervisning på fakultetet er forskningsbaseret, og der bliver lagt vægt på at klæde de studerende på med kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Det betyder bl.a., at der er særligt fokus på digitalisering i undervisningen, ligesom det problembaserede projektarbejde er helt centralt på alle humanistiske uddannelser.

Studerende på fakultetets uddannelser får gennem deres studietid tæt kontakt til både private og offentlige virksomheder, interesseorganisationer og NGO’er. Det sker bl.a. gennem gæsteforelæsninger, workshops, projektsamarbejder og praktikophold.    

Karen tager filosofien med på arbejde hver dag

Karen Højmark har en kandidatgrad i Anvendt Filosofi fra Aalborg Universitet og arbejder i dag som driftsleder i it-virksomheden AskCody, mens hun samtidig driver sin egen konsulentvirksomhed. – I den binære, erhvervsforankrede verden er humanisten nødt til at turde at være et unikum, mener hun.

Klik på videon for at høre Karen fortælle, eller læs mere om Karens vej fra sygeplejerske til anvendt filosof, og hvorfor hun mener, at humanister har noget særligt at bidrage med i erhvervslivet.

Forårets nødundervisning påvirkede de studerendes læring og undervisernes arbejdsglæde


En ny rapport viser, at landets videregående uddannelsesinstitutioner lykkedes med en hurtig omstilling til onlineundervisning under forårets nedlukning. Men omstillingen havde konsekvenser for både studerende og undervisere. 

Kunst- og teknologistuderende udstiller på prestigefyldt lysfestival

En lysinstallation
For fem førstesemesterstuderende fra Kunst og Teknologi var det en årelang drøm, der gik i opfyldelse, da de i februar blev udvalgt til at udstille deres lysinstallation "REST" på den prestigefyldte lysfestival Copenhagen Light Festival.
 

AAU igen kåret for at levere verdens bedste undervisning

Aalborg Universitet (AAU) stryger ind i topti på den vigtigste rangliste for verdens universiteter og deres bidrag til FN’s verdensmål, Times Higher Education Impact. Og igen i år bliver AAU’s tilgang til undervisning og forskning i uddannelse vurderet som verdens bedste.

Tværfaglig uddannelse skal ruste studerende til at løse fremtidens problemer


Hvis studerende skal gøre nye opfindelser og bidrage til at løse fremtidens problemer, er det nødvendigt at samarbejde på tværs af faggrænser. Sammen med kollegaer i tre europæiske lande har forskere fra Aalborg Universitet derfor modtaget støtte til de næste tre år at udvikle en uddannelse, der bygger bro mellem kunst og videnskab.

Mikkel Jensen er Årets Underviser på HUM

Adjunkt Mikkel Jensen fra Institut for Kultur og Læring er netop blevet kåret til Årets Underviser 2021 på Det Humanistiske Fakultet (HUM). De studerende peger i deres indstilling bl.a. på hans smittende engagement og hans evne til at lytte til de studerendes behov og inddrage deres feedback i undervisningen. Med æren følger 25.000 kr.

Studerende udvikler et grønt alternativ til væskeposer

En person holder en vaeskepose i haanden.
Tre studerende på turismeuddannelsen har startet egen virksomhed med et mål om at ændre rejsendes adfærd i en grønnere retning. Første produkt er et biologisk nedbrydeligt og hjemme-komposterbart alternativ til den lovpligtige plastikpose til væsker, der transporteres i håndbagagen på flyrejser.

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595