Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Samarbejde

Fire mennesker arbejder sammen
På Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet er samarbejde med offentlige og private virksomheder, kommuner, regioner, institutioner, interesseorganisationer, NGO’er mv. helt centralt. Det gælder både for forskere og for studerende. Samarbejde med eksterne aktører er nemlig med til at sikre, at både forskning og uddannelse er relevant og bidrager til samfundets udvikling. I den forbindelse indgås forskellige typer af samarbejde – lige fra det korte projektsamarbejde til længere forsknings- eller udviklingsprojekter.

Filosof giver tech-virksomhed konkurrencemæssig fordel

Anvendt filosof Jacob Mainz er ansat som erhvervs-ph.d. i teknologivirksomheden Seluxit, hvor han udvikler etiske retningslinjer i dataspørgsmål.

Ifølge Seluxits marketing- og pre-sales consultant, Brian Boyles, er det med til at give virksomheden en konkurrencemæssig fordel, fordi den på herved får en dataetisk blåstempling, som konkurrenterne ikke har, samtidig med at det giver en tryghed både internt i virksomheden og i forhold til kunderne, at der er fokus på at adressere de gråzoner, der er opstået i takt med den teknologiske udvikling.

Slut med skæve jobmatch


Ved hjælp af kunstig intelligens vil et nyt forskningsprojekt nu knække koden til at matche jobsøgende med de rigtige jobs. Bag projektet står forskere på Københavns Universitet og Aalborg Universitet samt IT- og rekrutteringsvirksomheden, Jobindex.

I projektet vil forskerne bruge unikke data fra de omtrent 100.000 stillinger, som Jobindex’ jobkonsulenter har matchet manuelt over de sidste 10 år til at  give et nyt system viden om, hvilke personlige egenskaber og faglige evner, der passer bedst til hvilke stillinger.

Lærerne er blevet bedre til at samarbejde om eleverne

Elever i en skoleklasseLærernes samarbejde om eleverne er øget i de seneste fem år, og lærere, der samarbejder, oplever sig selv som mere kompetente og mere tilfredse med at være lærere. Det viser et nyt omfattende skole- og kompetenceudviklingsprogram, Program for Læringsledelse, som Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling har gennemført i samarbejde med 13 danske kommuner.

Børn bidrager til udviklingen af udsatte boligområder

Sammen med Københavns Kommune inddrager forskere fra Aalborg Universitet i et aktuelt projekt skoleelever i planlægning af byfornyelse. Projektet har allerede sat konkrete spor i udsatte områder af byen, og samtidig er det med til at styrke børnenes inddragelse i demokratiet.

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595