Det Humanistiske Fakultet

Institutter

Institut for Kommunikation og Psykologi

Kantinen på Create, Rendsburggade 14 i Aalborg

Institut for Kommunikation og Psykologi er kendetegnet ved forskning på højt internationalt niveau, små og store uddannelser samt stærke samarbejdsrelationer til det omgivende samfund

På instituttet er der fokus på forholdet mellem mennesker, organisationer, samfund, medier, teknologier og viden. Formålet er at forbedre menneskets muligheder for at deltage i samfundslivet ved at tilrettelægge processer, designe produkter samt fortolke og forandre menneskers livspraksisser.

Kerneforskningsområder på Institut for Kommunikation og Psykologi er:

 • Kommunikation, kultur og samfund
 • Psykologi, sundhed og terapi
 • Musik, æstetik, interaktion, oplevelse og design
 • Kreativitet, læring og udvikling
 • Teknologi, videnskab og filosofi

Institutleder: Mikael Vetner

instituttets hjemmeside

Institut for Kultur og Læring

Graesplaene foran Kroghstraede 3 i Aalborg

Institut for Kultur og Læring er hjemsted for stærke og internationalt anerkendte forskningsmiljøer og uddannelser, der beskæftiger sig med samfund, uddannelse, virksomheder og organisatoriske praksisser. Samtidig har instituttets forskere og studerende et tæt samarbejde med eksterne aktører. 

På instituttet er der bl.a. fokus på:

 • Organisationsudvikling
 • Teknologiforståelse og digitaliseringsprocesser
 • Filosofi
 • Kulturmøder, migration og globaliseringsprocesser
 • Udvikling og undervisning i skole og uddannelse
 • Organisatorisk læring
 • Ssprog og sprogudvikling
 • Kkulturelle udtryksformer
 • Miljø og bæredygtighed.

Institutleder: Keld Thorgård

Instituttets hjemmeside

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595