Det Humanistiske Fakultet

Studerende i gruppearbejdssituation Strategien for Det Humanistiske Fakultet, Humaniora - Viden for Verden, sætter de overordnede rammer og udstikker retningen for fakultetets kerneaktiviteter - forskning, uddannelse og videnssamarbejde i årene 2016-2021.

Derudover udarbejder fakultetsledelsen hvert år konkrete handleplaner, hvor målrettede aktiviteter inden for de tre kerneområder er beskrevet.

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595