Det Humanistiske Fakultet

Om fakultetet

Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet er et moderne videnskabeligt miljø med fokus på mennesket, og hvordan mennesket handler og skaber mening og forandring i forhold til både organisationer, kultur, miljø og teknologi. På fakultetet er det vigtigt, at forskning og uddannelse gør en forskel i samfundet, og at vi kan byde ind med løsninger på nogle af de store udfordringer, vi står overfor på både lokalt og globalt plan. Tværvidenskabeligt samarbejde og samarbejde med eksterne aktører er derfor helt centralt – både i forhold til forskningsprojekter og i vores uddannelser.

Fakultetet har to institutter: Institut for Kommunikation og Psykologi og Institut for Kultur og Læring. Der er 421 fastansatte medarbejdere på Det Humanistiske Fakultet, og mere end 5.000 studerende læser på en af fakultetets fuldtidsuddannelser eller en af de 10 master- og efter- og videreuddannelser.

Det Humanistiske Fakultet har afdelinger på campus i Aalborg Øst (Kroghstræde 3 og Fibigerstræde 5), på havnefronten i Aalborg centrum (Rendsburggade 14, Nordkraft og Musikkens Hus), og på havnefronten i København ( A.C. Meyers Vænge 15 og Frederikskaj 12).

Organisationsdiagram

Faktaark om humanioras impact

Konstitueret dekan


Rasmus Antoft
AAU-profil 
Tlf.: 9940 8104
Mobil: 3031 8104
E-mail: samf-dekan@aau.dk
@HUMdekanenAAU

 

Prodekan for forskning og videnssamarbejde


Anette Therkelsen
AAU-profil
Tlf.: 9940 9139
Mobil: 2497 2212
E-mail: hum-prodekan-forsk@aau.dk
@aauhumforsk


 

Prodekan for uddannelse

Prodekan for uddannelse Falk Heinrich
Falk Heinrich
AAU-profil
Tlf.: 9940 9073
Mobil: 5171 9576
E-mail: hum-prodekan-udd@aau.dk
@aauhumudd

 

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595