AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

strategi

Humaniora for verden

Det Humanistiske Fakultets strategi 2016-2021

Humaniora på Aalborg Universitet (AAU) handler om, hvad det vil sige at være menneske, hvordan mennesker lærer, interagerer med og forstår hinanden og om teknologiske, sproglige og kulturelle sammenhænge i den globale verden. Humaniora på AAU understøtter den videre udvikling af menneskers virke i mangfoldige sammenhænge: erhverv, uddannelse, menneskelig sundhed, sociale og kulturelle aktiviteter og udvikler sig i et inspirerende og gensidigt samspil med tidens udfordringer. Humaniora på AAU arbejder tværfagligt på grundlag af stærke monofagligheder forankret i kritiske, analytiske og kreative traditioner. Som udgangspunkt for alle vores aktiviteter inden for såvel forskning, uddannelse som videnssamarbejde er et fokus på relationer indenfor og på tværs af fagligheder, discipliner, kulturer, samfund og omverden. Vi vil sætte vores humanistiske kompetencer og viden i spil der, hvor det kan gøre en forskel. Derfor kalder vi vores strategi for Humaniora for verden.

På Aalborg Universitet bidrager Det Humanistiske Fakultet med forskningsbaseret uddannelse og engageret videnssamarbejde med offentlige og private partnere på grundlag af såvel anvendt forskning som grundforskning inden for en lang række fagområder. Vi identificerer aktuelle problemstillinger og anvender humanistiske metoder og teorier på nye kulturelle, æstetiske, organisatoriske og samfundsmæssige udfordringer. Vores studerende er efterspurgte på grund af praksisnære uddannelser med et solidt teoretisk udgangspunkt, og de mange løbende videnssamarbejder bidrager til at holde forskningen orienteret mod morgendagens spørgsmål. Netop i kraft heraf er Humaniora på AAU i stand til at identificere og bidrage til løsning af mange af de komplekse udfordringer, der præger vores moderne samfund. Løsninger, der leveres igennem et tværfagligt perspektiv, som integrerer såvel andre videnskabelige discipliner og traditioner som eksterne vidensfelter og samarbejdspartnere, og som er funderet i overvejelser om etik og bæredygtighed.

Strategien for de næste fem år markerer det, der er vigtigt at gøre endnu bedre, og de indsatsområder, vi vil prioritere. Strategien flugter med den nye overordnede strategi for AAU, Viden for verden, og er koordineret med udviklingsstrategierne for de humanistiske institutter og uddannelser. Vores fælles ansvar er at skabe de bedst mulige rammer for varetagelse og videreudvikling af de humanistiske kerneopgaver: forskning, undervisning og videnssamarbejde. Strategien danner således en ramme for alle videnskabeligt og administrativt ansatte på Det Humanistiske Fakultet på campus i Aalborg og København. Strategien fokuserer på indsatsområder, hvor fakultetsniveauet vil fungere som koordinator, sparringspartner, inkubator og serviceleverandør i forhold til institutter, uddannelser og eksterne samarbejdspartnere.

I perioden 2016-2021 vil vi løbende udarbejde toårige handlingsplaner, der beskriver de konkrete initiativer, der vil blive foretaget for at styrke forskning, uddannelse og videnssamarbejde. Handleplanerne vil desuden præcisere, hvem der har det udførende ansvar som aktør for de forskellige initiativer – eksempelvis om der er tale om en aktivitet på institutniveau, skoleniveau eller fakultetsniveau. Og i 2018 vil vi foretage en midtvejsrefleksion: Her vil vi sammen med medarbejderne træde et skridt tilbage for at se, om de oprindelige målsætninger skal justeres eller suppleres, om det omkringliggende samfunds krav og behov har ændret sig væsentligt, og om de valgte indsatsområder fortsat er de mest påtrængende.

Så selvom vi nu har en strategi, der i overordnede termer beskriver den rejse, der ligger foran os, så er verden foranderlig, og vi bliver nødt til at justere kursen løbende for at bevare fremdriften og nå sikkert i havn. Den opgave kan vi kun løse gennem et konstruktivt samarbejde mellem engagerede medarbejdere og en velinformeret ledelse, der arbejder tæt sammen med resten af universitetet og vores omverden.

Fakultetsledelsen, juni 2016:

Dekan Henrik Halkier
Prodekan Hanne Dauer Keller
Prodekan Anette Therkelsen
Fakultetsdirektør Tina Vangsgaard
Institutleder Mikael Vetner, Institut for Kommunikation
Institutleder Annette Lorentsen, Institut for Læring og Filosofi
Institutleder Marianne Rostgaard, Institut for Kultur og Globale Studier
Studieleder Falk Heinrich, Skolen for Kommunikation, Æstetik & Oplevelsesteknologi (CAT)
Studieleder Robert Chr. Thomsen, Skolen for Kultur og Globale Studier
Studieleder Nikolai Stegeager, Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595