AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

Råd og udvalg

På det Humanistiske Fakultet findes en del forskellige råd og udvalg. Nedenfor linkes til beskrivelser af deres formål, arbejdsopgaver, medlemmer, mødedatoer og -referater.

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595