AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

institutter

Aalborg Universitets fagmiljøer er organiseret i institutter, som hver især ledes af en institutleder. Institutterne har ansvaret for AAU's forskning og forskningsbaserede undervisning. Institutterne er underlagt fakulteterne, og en del af dem hører under flere fakulteter (tværfakultære). Få et overblik over de humanistiske institutter nedenfor.

Institut for Kommunikation og Psykologi

Forskning og undervisning på Institut for Kommunikation og Psykologi er rettet mod at designe og iværksætte processer og produkter, der forbedrer eller udvider menneskers evne til at deltage i kommunikative sammenhænge. Interessen er rettet mod både kommunikationsprodukter og kommunikationsprocesser. Grundlaget er humanistisk, og det er mennesker og forholdet mellem mennesker og organisationer, samfund, medier eller teknologi, som er i fokus. 

Institutleder: Mikael Vetner

instituttets hjemmeside

Institut for Kultur og Globale Studier

Institut for Kultur og Globale Studier er et tværfakultært institut, der bygger bro mellem Det Humanistiske og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Instituttets forskere og undervisere trækker på både samfundsvidenskabelige og humanistiske teorier og metoder i arbejdet med at forstå kultur og samfund: relationer mellem mennesker, mellem kulturer, mellem det lokale og det globale, mellem fortid og fremtid.

Institutleder: Marianne Rostgaard 

Instituttets hjemmeside

Institut for Læring og Filosofi

Ved Institut for Læring og Filosofi arbejder vi tværfagligt og internationalt med pædagogisk innovation og didaktik, organisatorisk læring, uddannelse, evaluering og anvendt filosofi. Instituttet er forankret i både det humanistiske- og det samfundsvidenskabelige fakultet. Instituttet har forskningsaktiviteter og medarbejdere på Aalborg Universitets campusser i Aalborg og København.

Institutleder: Keld Thorgård

Instiuttets hjemmeside

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595