AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

institutter

Aalborg Universitets fagmiljøer er organiseret i institutter, som hver især ledes af en institutleder. Institutterne har ansvaret for AAU's forskning og forskningsbaserede undervisning. Institutterne er underlagt fakulteterne. Få et overblik over de humanistiske institutter nedenfor.

Institut for Kommunikation og Psykologi

Forskning og undervisning på Institut for Kommunikation og Psykologi er rettet mod at designe og iværksætte processer og produkter, der forbedrer eller udvider menneskers evne til at deltage i kommunikative sammenhænge. Interessen er rettet mod både kommunikationsprodukter og kommunikationsprocesser. Grundlaget er humanistisk, og det er mennesker og forholdet mellem mennesker og organisationer, samfund, medier eller teknologi, som er i fokus. 

Institutleder: Mikael Vetner

instituttets hjemmeside

Institut for Kultur og Læring

På Institut for Kultur og Læring findes forskningsmiljøer og uddannelser, der beskæftiger sig med samfund, virksomheder og organisatoriske praksisser. På instituttet arbejdes der bl.a. med organisationsudvikling, organisatorisk læring, teknologiforståelse og digitaliseringsprocesser, kulturmøder, migration, udvikling og undervisning i skole og uddannelse, sprog og sprogudvikling, kulturelle udtryksformer samt miljø og bæredygtighed.

Institutleder: Keld Thorgård

Instituttets hjemmeside

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595