AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

administration

Dekansekretariatets opgave er at understøtte dekanatets strategiske arbejde på Det Humanistiske Fakultet indenfor forskning, uddannelse, formidling og samarbejde med det øvrige samfund.

HR Servicecenter HSF dækker Det Humanistiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet samt Fælles Service. Arbejdsopgaverne omfatter HR driftshenvendelser som fx  ansættelser, orlovsansøgninger, bedømmelsesudvalg, adjungeringer, emiritusansøgninger, barsel og sygefravær mv.

It Services leverer it-support til hele AAU.

Administrative opgaver inden for uddannelse varetages af studiesekretærer på de enkelte uddannelser samt af Studieservice (under AAU Fælles Service).

Dekansekretariat

 • profile image

  Knudsen, Susanne H.

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Strategisk kommunikations- og presserådgivning i forhold til dekansekretariatet på Det Humanistiske Fakultet.
 • profile image

  Rasmussen, Merete Bielidt

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Fortolkning af regler og bekendtgørelser på ph.d.-området
  • Kvalitetssikring
  • Sekretariatsbetjening af ph.d.-udvalg
  • God videnskabelig praksis
  • Ledelsesstøtte til ph.d.-skolelederne
  • Kursuspuljerne på HUM og SAMF
 • profile image

  Roed, Martin

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Kvalitetssikring af uddannelser
  • Akkrediteringer
  • Implementering af kvalitetstiltag
  • Udarbejdelse og opfølgning på årlige uddannelsesberetninger
  • Internationalisering på uddannelsesområdet
  • Varetagelse af internationale samarbejdsaftaler på studie- og fakultetsniveau
  • Studiemiljø-opgaver
  • Koordinering af tiltag omkring ledighed/employability på HUM
 • profile image

  Skjoldborg, Janus Malthe

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Ledelsesunderstøttelse af dekanat på Det Humanistiske Fakultet
  • Sagsbehandler på dekanatmøder og fakultetsledelsesmøder

Sekretariatschef

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595