AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

administration

Dekansekretariatets opgave er at understøtte dekanatets strategiske arbejde på Det Humanistiske Fakultet indenfor forskning, uddannelse, formidling og samarbejde med det øvrige samfund.

HR Servicecenter HSF dækker Det Humanistiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet samt Fælles Service. Arbejdsopgaverne omfatter HR driftshenvendelser som fx  ansættelser, orlovsansøgninger, bedømmelsesudvalg, adjungeringer, emiritusansøgninger, barsel og sygefravær mv.

It Services leverer it-support til hele AAU.

Administrative opgaver inden for uddannelse varetages af studiesekretærer på de enkelte uddannelser samt af Studieservice (under AAU Fælles Service).

Dekansekretariat

Digital indsats

Sekretariatschef

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595