om fakultetet

Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet består af en række organisatoriske enheder: Institutter, skoler, studienævn og ph.d.-skole. På tværs af disse findes en række råd og udvalg. Det Humanistike Fakultet ledes af fakultetsledelsen, som består af dekanat og institutledere. Fakultetskontoret understøtter Det Humanistiske Fakultet administrativt.

Kontakt

Det Humanistiske Fakultet
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940
humsamf@adm.aau.dk

Studerende bedes henvende sig via:
humsamf-studieadm@adm.aau.dk
Telefon: 9940 9608

Fakultetskontoret har åbent:
Mandag-torsdag kl. 8-15.30, fredag kl. 8-15

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | Telefon (studerende): 9940 9608 | humsamf@adm.aau.dk | Webkontakt: web-humsamf@adm.aau.dk
CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595