AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

om fakultetet

Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet består af en række organisatoriske enheder: Institutter, studienævn og ph.d.-skole. På tværs af disse findes en række råd og udvalg. Det Humanistike Fakultet ledes af fakultetsledelsen, som består af dekanat og institutledere. Dekansekretariatet understøtter dekanatets strategiske arbejde.

Fakultetets hovedadresse

Det Humanistiske Fakultet
Aalborg Universitet
Kroghstræde 1, 2. sal
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940
hum@aau.dk

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Kroghstræde 1, 2. sal | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595