Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Nyt forskningsprojekt undersøger frontlinjeorganisationers rolle på dansk integrationspolitik

Nyt forskningsprojekt undersøger frontlinjeorganisationers rolle på dansk integrationspolitik

Frontlinjeorganisationer som fx sprogskoler, boligforeninger og asylcentre spiller en central rolle, når det handler om at klæde nye medborgere på til at leve i det danske velfærdssamfund. I et nyt forskningsprojekt vil en gruppe forskere fra Aalborg Universitet (AAU) derfor undersøge, hvordan det er foregået gennem tiden, og om de praksisser, der er blevet udviklet, har påvirket dansk integrationspolitik.

Så snart, migranter krydser den danske grænse for at skabe sig en ny fremtid, stifter de bekendtskab med det danske velfærdssystem. Det kan være i form af krisehjælp hos kommunen eller undersøgelser i sundhedsvæsnet, men det kan også være ved at deltage i sprogundervisning, gennem boliganvisning eller for flygtninges vedkommende, når de modtages i et asylcenter.

De NGO’er, der driver frontlinjeorganisationer som fx sprogskoler, boligforeninger og asylcentre er dermed, mere eller mindre intenderet, med til at lære nye medborgere, hvad det vil sige at leve i det danske velfærdssamfund. Det har imidlertid aldrig været undersøgt, hvilke undervisnings- og integrationspraksisser der er blevet udviklet i velfærdsstatens frontlinje, eller hvilken rolle frontlinjeorganisationernes praksisser har haft på dansk integrationspolitik. Det vil et nyt forskningsprojekt, Educating newcomers to the welfare state. Organizational responses to migration 1960s-2010s and their influence on Danish central policy, i de kommende 3 ½ år råde bod på. 

- Siden de første gæstearbejdere kom til Danmark i slutningen af 1960’erne har det været velfærdsstatens frontlinjeorganisationer, der har lært nye medborgere, hvad det vil sige at leve i det danske samfund. I forskningsprojektet vil vi se nærmere på den rolle, sprogskolen, det sociale boligbyggeri og asylcentret har spillet i integrationen af nye medborgere med et særligt fokus på tre af de NGO’er, der har været blandt hovedkræfterne i at drive dem: Dansk Flygtningehjælp, Boligforeningen AAB og Dansk Røde Kors. Vores indledende research viser, at de både har udmøntet og haft indflydelse på udviklingen af velfærdsstatslige integrationspolitikker, hvilket vi ser frem til at belyse nærmere, forklarer Mette Buchardt, der er leder af det nye forskningsprojekt og professor ved Center for Uddannelsesforskning på Institut for Kultur og Læring.

Forskningsprojektet, som vil tidsmæssigt vil koncentrere sig om en periode fra slutningen af 1960’erne og frem til 2010, er støttet med seks mio. kr. af Danmarks Frie Forskningsfond.

Fakta:

- Forskningsprojektet Educating newcomers to the welfare state. Organizational responses to migration 1960s-2010s and their influence on Danish central policy er startet i august 2022 og løber de kommende 3 ½ år
- Professor Mette Buchardt fra Center for Uddannelsesforskning på Institut for Kultur og Læring på AAU er leder af projektet i samarbejde med lektor Karen Nielsen Breidahl fra Institut for Politik og Samfund ligeledes på AAU. Derudover er postdoc Sophy Bergenheim og ph.d.-stipendiat Siv Holm Hansen også tilknyttet forskningsprojektet

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595