Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Bæredygtighed kommer ikke af sig selv – vi skal genfinde vores empati for klodens liv

Når det kommer til bæredygtig udvikling, er empati, medansvar og vores forbindelse til mennesker, dyr og planter centrale spillere - ifølge en gruppe forskere, som netop har afholdt seminaret "Væredygtighed: den menneskelige side af bæredygtighed" på Aalborg Universitet. Oplæg fra seminaret af blandt andre Steen Hildebrandt, Hans Fink og Finn Thorbjørn Hansen kan nu ses her på denne side.

Af Karina Lee Jørgensen, projektmedarbejder Institut for Kommunikation og Psykologi

Bæredygtighed er blevet et buzzword i mange sammenhæng. Vi vil alle sammen gerne tænke og være mere bæredygtige og formidle vores engagement for en bæredygtig fremtid med alt, hvad der kan måles og vejes. Men midt i alle tiltagene for mindre plastik, elbiler og mindre kød overser vi ofte den eksistentielle del af bæredygtighed. Forskere kalder det ’væredygtighed’.

I anledningen af bogudgivelsen ’Væredygtighed: indersiden af bæredygtighed’ afholdt en arbejdsgruppe under forskerklyngen Enviromental Humanities fra Institut for Kommunikation og Psykologi d. 25. november 2021 et seminar om humanistisk 2. bølge-forskning inden for bæredygtighed og miljøhumaniora. Oplæggene kan ses herover.

- 2. bølge-tænkning i bæredygtighed er optaget af at genskabe en ny livs- og verdensforståelse, der kan fremme en større ærbødighed over for og forbundethed med naturen og det forunderlige liv, vi er en del af. Sådan siger Finn Thorbjørn Hansen, som er professor på Aalborg Universitet og initiativtager til seminaret.

Forskernes pointe er, at vi ikke vil komme til at rykke alvorligt i en bæredygtig retning, medmindre vi får øjnene op for den mere eksistentielle og menneskelige side af bæredygtighed.

Ud fra begrebet væredygtighed var formålet med seminaret at belyse en ny måde at se på bæredygtighedsforskning, som vægter menneskets oplevelse af meningsfuldhed, etik og syn på livskvalitet i lige så høj grad som den natur- og samfundsvidenskabelige tilgang, som vi har set indtil nu. Forskernes pointe er, at vi ikke vil komme til at rykke alvorligt i en bæredygtig retning medmindre, at vi får øjnene op for den mere eksistentielle og menneskelige side af bæredygtighed.

Hvor 1. bølge-tænkning er fokuseret på teknologiske og konkrete CO2-begrænsende tiltag, er 2. bølge-tænkning optaget af en grundlæggende ændring af menneskelige livsstile og kultursyn.

 - Væredygtighed er et begreb, der giver plads til ord som visdom, åndsliv og dannelse som nøglebegreber for det, man måske kunne kalde for 2. bølge-tænkning i bæredygtighed og ”Environmental Humanities”. Hvor 1. bølge-tænkning var - og fortsat er - fokuseret på teknologiske og konkrete CO2-begrænsende tiltag (ikke mere plastic på hospitaler, flere elbiler på gaderne), er 2. bølge-tænkning optaget af en grundlæggende ændring af menneskelige livsstile og kultursyn, siger Finn Thorbjørn Hansen

Væredygtighed i teori og praksis

Blandt forskerne på seminaret var Steen Hildebrandt, CBS og AAU, der er forfatter til flere bøger om FN’s Verdensmål og den norske professor i religionsfilosof Marius Mjaaland, der forsker i miljøhumaniora. Hildebrandt talte om bære- og væredygtig ledelse og empati med klodens liv, som en måde at imødekomme den menneskeskabte miljømæssige ubalance og klimakrise, som vi står med i dag. Marius Mjaaland talte om Søren Kierkegaard som økofilosof og om hans natursyn, som er vigtig for vores tid.

Oplægsholdere:

Steen Hildebrandt, professor emeritus og adjungeret professor ved CBS og Aalborg Universitet.
Marius Timmann Mjaaland, professor i religionsfilosofi på Oslo Universitet.
Hans Fink, docent emeritus og filosof ved Aarhus Universitet med speciale omkring begrebet natur og etik.
Christian Dietrichsen, musiker og leder af Center for Væredygtighed i Aarhus.
Finn Thorbjørn Hansen, professor i anvendt filosofi, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Læs mere om om den forskningsmæssige baggrund for seminaret og samklangen mellem bære- og væredygtighed (pdf)

For yderligere information kontakt:

Finn Thorbjørn Hansen, professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet,
finnth@hum.aau.dk, 3070 3910.

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595