AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

Ny guide til evaluering af kunst- og kulturaktiviteter i sundheds- og socialsektoren

Ny guide til evaluering af kunst- og kulturaktiviteter i sundheds- og socialsektoren

Kunst og kultur som musik, dans, teater, billedkunst, poesi og litteratur anerkendes i stigende grad for at have potentiale, der kan bidrage til sundhed og trivsel. For at kunst- og kulturaktiviteter kan blive implementeret i sundheds- og socialsektoren eller som målrettede aktiviteter i kultursektoren, skal der være robust evidens og dokumentation for effektivitet og virkning. Formålet med denne evalueringsguide er at inspirere til, hvordan en evaluering kan gennemføres.

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Kroghstræde 1, 2. sal | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595