AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet lukker for optag på tre sproguddannelser

Det Humanistiske Fakultet lukker for optag på tre sproguddannelser

Flere års faldende ansøgertal betyder, at Det Humanistiske Fakultet fra september 2020 ikke optager nye studerende på de tre sproguddannelser, Tysk, International Virksomhedskommunikation, tysk, og International Virksomhedskommunikation, spansk.

Interessen for at læse nogle af sprogfagene på Det Humanistiske Fakultet er gennem en årrække dalet, og i år blev der fx kun optaget fem nye studerende på bacheloruddannelsen i tysk og tre på kandidatuddannelsen. Fortsætter den udvikling er der ingen tvivl om, at det vil give en række udfordringer på uddannelserne, bl.a. i forhold til at opretholde PBL-studieformen og for at skabe et socialt og fagligt berigende studiemiljø. Derudover er en konsekvens af det lave optag, at uddannelserne er underfinansierede, og i en tid, hvor rammevilkårene i universitetssektoren er under pres, er det ikke bæredygtigt. På den baggrund har dekanen for Det Humanistiske Fakultet, Henrik Halkier, besluttet, at bachelor- og kandidatuddannelserne i Tysk, International Virksomhedskommunikation, tysk, og International Virksomhedskommunikation, spansk, lukker for optag fra og med september 2020.

- Udviklingen er desværre gået i den forkerte retning i flere år, men jeg havde håbet, at det på et tidspunkt ville ændre sig, men der er ingen tvivl om, at der er et strukturelt problem i uddannelsessystemet i forhold til at få flere unge til at vælge en sproguddannelse og ikke mindst i forhold til at vælge tysk. Det er ærgerligt, for jeg tror på, at der i fremtiden bliver en efterspørgsel på medarbejdere, der kan begå sig på fremmedsprog på et højt niveau. Jeg har bare også måttet erkende, at vi ikke har kunnet tiltrække tilstrækkeligt med studerende her i Aalborg, selvom vi har lavet rekrutteringsindsatser målrettet de kommende studerende, og vores utroligt engagerede medarbejdere har ydet en stor indsats med aktiviteter målrettet gymnasie- og handelsskolerne som fx Tysk Tirsdag og Sprogcamp. Men jeg vil dog gerne understrege, at det ikke betyder, at vi dropper alle sprogfag. Vi har fortsat uddannelser i globale sprog som engelsk og spansk, understreger Henrik Halkier.

Møder med medarbejdere og studerende

Beslutningen betyder, at der ikke optages nye studerende på de tre bacheloruddannelser. Derudover har AAU ansøgt Styrelsen for Forskning og Uddannelse om at ændre retskravet på bacheloruddannelserne i International Virksomhedskommunikation i tysk og spansk fra de nuværende kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization (CCG), men afventer fortsat en afgørelse. Hvis ansøgningen imødekommes, lukkes optaget på kandidatuddannelserne i International Virksomhedskommunikation i tysk og spansk også fra 2020. Der sker ingen ændringer i forhold til retskravet for tysk.
- Vi lægger i denne proces vægt på at informere både medarbejdere og studerende løbende. Der har derfor været møder med de berørte medarbejdere og studerende, og i næste uge vil der også være møder med alle ansatte på Institut for Kultur og Læring og alle medarbejdere på fakultet. Derudover vil vi informere både medarbejdere og studerende så snart, vi har en afklaring på, om retskravet flyttes, siger Henrik Halkier.

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Kroghstræde 1, 2. sal | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595