AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

censorer på Humaniora

Alle universitetsuddannelser er tilknyttet et censorkorps. Et censorkorps omfatter som udgangspunkt bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser inden for samme faglige eller beslægtede område på tværs af universiteterne. Styrelsen for Videregående Uddannelser beskikker censorkorpsene efter indstilling fra censorformanden. 

Censorerne skal påse:

 • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen,
 • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
 • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning.

Censorkorps på Humaniora

 • Dansk
 • Engelsk
 • Filosofi
 • Læring
 • Musikterapi
 • Musikvidenskab
 • Psykologi
 • Spansk
 • Sprog og Internationale Studier
 • Tysk

Oversigt over danske censorkorps, deres formænd og sekretariater

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595