AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

forskningsformidling


Humanistisk forskning er med til at løse nogle af de store udfordringer, samfundet står overfor nu og i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at du formidler resultaterne af den forskning, du bedriver. 

Nedenfor kan du derfor læse om forskningsformidling og finde relevante værktøjer. Har du brug for sparring, rådgivning eller hjælp, så kontakt kommunikationsmedarbejderne på dit institut.

fælles kodeks for forskningsformidling

Danske Universiteter har vedtaget et fælles kodeks for forskningskommunikation. Læs de syv principper.

Inden du går i gang

Har du netop modtaget en forskningsbevilling til et nyt projekt, eller har du måske netop afsluttet et mangeårigt projekt og vil dele de resultater, du har fundet frem til, så overvej følgende, inden du kontakter kommunikationsmedarbejderne eller medierne direkte:

- Hvorfor er dette projekt vigtigt?

- Hvem får det særlig betydning for?

- Lever det op til et eller flere af nyhedskriterierne?

- Hvad har du/I fundet ud af, eller hvad regner du/I med at finde ud af? Tænk i den forbindelse over, hvordan du kan formidle essensen af din forskning uden brug af mange fagtermer, men også uden at gå på kompromis med kompleksiteten i din forskning.

De journalistiske grundprincipper


Hvis du gerne vil have din forskning omtalt i  medierne, er det vigtigt at kende de grundpricipper, journalister arbejder efter.
 

Nyhedskriterier

En god mediehistorie opfylder minimum et eller flere af nedenstående kriterier.

 • Aktualitet: Ny viden eller en ny begivenhed
 • Væsentlig: Være relevant for modtageren
 • Identifikation: Vække følelser hos modtageren. Skabe identifikation
 • Sensation: Overraske, fascinere eller chokere
 • Konflikt: Modstridende interesser eller parter der skaber en konflikt

 

Nyhedstrekanten

Dispositionen for den gode pressehistorie ser således ud:

 1. Konklusion / Hovedbudskab / Hovedpointe
 2. Meget vigtigt
 3. Vigtigste fakta
 4. Mindre vigtigt
 5. Baggrund og præmisser
 6. Detaljer

 

Sådan arbejder du strategisk med din forskningsformidling


Er der specifikke mål, du ønsker at nå med din forskningsformidling, er det vigtigt, at du griber planlægningen strategisk an. Ved at arbejde med strategisk kommunikationsplanlægning kan du således blive skarp på dit budskab, dine interessenter, de optimale kanaler og din tidsplan. Ligeledes kan planlægningen ofte være med til at foregribe problemer senere i forløbet.

I denne sammenhæng er en kommunikationsstrategi og en kommunikationsplan vigtige hjælpeværktøjer.

Download

Kontakt

Susanne H. Knudsen

Strategisk rådgiver for kommunikation
Tlf.: 9940 9170 eller 2960 9872
shk@hum.aau.dk