forskning

Forskningen på Det Humanistiske Fakultet er organiseret i forsknings- og vidensgrupper på institutplan. Der tilstræbes tæt sammenhæng og samspil mellem forsknings-/vidensgrupper og undervisningen. Mottoet er; forskningsbaseret uddannelse og uddannelsesbaseret forskning, hvor de studerende er en væsentlig ressource. Samspillet udfolder sig i såvel fysiske som virtuelle læringsmiljøer.

Kontakt

ANETTE THERKELSEN
Prodekan for Forskning
Tlf. 9940 9139
hum-prodekan-forsk@aau.dk

KATRINE MELLER JØRGENSEN
Fuldmægtig
Tlf. 9940 9612
kbm@adm.aau.dk     

                    

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | Telefon (studerende): 9940 9608 | humsamf@adm.aau.dk | Webkontakt: web-humsamf@adm.aau.dk
CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595