AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

forskning

Forskningen på Det Humanistiske Fakultet er organiseret i forsknings- og vidensgrupper på institutplan. Der tilstræbes tæt sammenhæng og samspil mellem forsknings-/vidensgrupper og undervisningen. Mottoet er; forskningsbaseret uddannelse og uddannelsesbaseret forskning, hvor de studerende er en væsentlig ressource. Samspillet udfolder sig i såvel fysiske som virtuelle læringsmiljøer.

Kontakt

ANETTE THERKELSEN
Prodekan for forskning
Tlf. 9940 9139
hum-prodekan-forsk@aau.dk 

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595