AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

Det digitale humaniora

Digitale værktøjer, data og infrastruktur er i dag en integreret del af humaniora på Aalborg Universitet. Her arbejder forskere gennem tværvidenskabelige projekter bl.a. med at undersøge forholdet mellem mennesket og teknologien, finde nye mønstre i store mængder data eller belyse de etiske problemstillinger, der opstår i kølvandet på den stigende digitalisering i samfundet. Samtidig indgår digital teknologi på forskellig vis i undervisningen, så de studerende bliver klædt på til fremtidens arbejdsmarked.   

Forskning

Forskere på Det Humanistiske Fakultet undersøger bl.a. brugernes rolle i udviklingen af ny teknologi, etiske problemstillinger i det digitale samfund og brugen af digitale teknologier i undervisningssammenhænge. 

Læs mere...

Uddannelse

Fremtidens arbejdsmarked stiller krav til, at de studerende ikke bare kender, men også er i stand til at arbejde med og udvikle ny teknologi. Det bliver de klædt på til gennem uddannelserne på humaniora. 

Læs mere...

Samarbejde

Skal fremtidens udfordringer løses, kræver det samarbejde på tværs af faglige discipliner og sektorer. Humanistiske forskere samarbejder derfor både med kollegaer fra andre fagområder samt private og offentlige virksomheder. . 

Læs mere...

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Kroghstræde 1, 2. sal | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595