AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

Information om coronavirus

For at mindske smittespredningen med coronavirus COVID-19 er Det Humanistiske Fakultet lukket for fysiske aktiviteter til og med den 13. april.

I denne periode fortsætter al aktivitet gennem brug af virtuelle værktøjer. Det gælder både i forhold til undervisning, vejledning og eksaminer og i forhold til forsknings- og samarbejdsprojekter og administration af fakultetet og de to institutter, Kultur og Læring og Kommunikation og Psykologi.

For yderligere information om den ekstraordinære situation og svar på de hyppigst stillede spørgsmål fra studerende og medarbejdere:
 

INFORMATION FRA AAU OM CORONAVIRUS

 

Brug af virtuelle værktøjer

Find inspiration og vejledninger hos Center for digitalt understøttet læring.
 

Cybersikkerhed

I øjeblikket florerer phishing-mails om coronavirussen. Læs mere om it-sikkerhed på hjemmearbejdspladsen.
 

Pressehenvendelser

For hjælp til at finde en forsker kontakt journalist Lea Laursen Pasgaard på tlf.: 2097 3419.

For øvrige spørgsmål kontakt kommunikationsrådgiver Susanne H. Knudsen på tlf.: 2960 9872.