Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Tværfagligt samarbejde skal skabe fremtidens fjernvarmesystem

Tværfagligt samarbejde skal skabe fremtidens fjernvarmesystem

Et fremtidsværksted for professionelle aktører inden for energiområdet har vist, at det først kræver en kommunikationsindsats, hvis man på tværs af faggrupper skal udvikle og integrere fremtidens fjernvarmesystem.

Tekst: Susanne H. Knudsen
Foto: Colourbox

At skabe og integrere fremtidens fjernvarmesystem, hvor fossile brændstoffer er erstattet med alternative energikilder, kræver ikke kun tekniske løsninger. Det kræver også nye måder at samarbejde på i energisektoren, for en grøn omstilling stiller helt nye krav til fremtidens systemer, bygninger og husholdninger. Dette er baggrunden for et aktuelt tværvidenskabeligt forskningsprojekt, InterHUB, (Intermittent energy - Integrating Households, Utilities and Buildings, red.) på Aalborg Universitet, hvor ingeniører, kommunikationsforskere og sociologer derfor arbejder sammen om at skabe nye løsninger.

- I det nuværende fjernvarmesystem kan man relativt nemt justere varmeproduktionen, uden det bliver dyrere. Men i fremtiden skal vi vænne os til et fjernvarmesystem, hvor vi i højere grad bruger varmen, når vi har en høj produktion af vedvarende energi og undgår at bruge varme, når produktionen er lav. Det kommer til at kræve en ny indretning af vores bygninger, hvis vi som forbrugere ikke skal ændre væsentligt på vores forbrugsmønstre. Forsyningsvirksomhederne kan derfor ikke bare introducere et nyt system. Et nyt system vil derimod kræve, at professionelle aktører som kommunale medarbejdere, VVS-installatører, fjernvarmeeksperter mfl. arbejder sammen, siger lektor Anders Horsbøl fra Institut for Kommunikation og Psykologi, som er tilknyttet InterHUB.

Fremtidsværksteder var med til at skabe et fælles sprog

På den baggrund samlede AAU-forskerne sidste efterår en række professionelle aktører fra energiområdet til fremtidsværksteder i Aalborg, Sønderborg og København. Her blev de på tværs af fag sat til at identificere og udforske muligheder og udfordringer ved at integrere bygninger i fremtidens fleksible fjernvarmesystem.

- Det blev i den forbindelse tydeligt, at aktørerne talte hvert deres sprog og ikke mente det samme, når de talte om fremtidens fjernvarmesystem. Der var derfor en del oversættelsesproblemer, og det overraskede deltagerne i fremtidsværkstederne. Samtidig gav det at møde andre perspektiver anledning til flere opdagelser for deltagerne, og mange spurgte efterfølgende: ”Hvorfor har vi ikke gjort det her før”? Det var tydeligt, at der var et reelt problem, som skulle løses, før de kunne arbejde videre med muligheder og udfordringer, fortæller professor emerita Ellen Christiansen fra Institut for Kommunikation og Psykologi, som været en drivende kraft i forhold til at designe fremtidsværkstederne.

Næste trin i projektet bliver nu at bringe forbrugerne på banen og undersøge deres praksisser og forbrugsmønstre.

- Der vil være tidspunkter på døgnet, hvor vi ikke bruger så megen energi, mens der vil være andre tidspunkter, hvor vi som forbrugere forventer, at vi ligesom i dag kan tænde for varmen eller åbne den varme hane. Adfærdsmønstrene er derfor vigtige at tage i betragtning, når fremtidens fjernvarmeløsning skal designes, siger Anders Horsbøl.

 

Fakta:

Forskningsprojektet InterHUB løber frem til 2021
Læs mere om InterHUB

Casehistorier

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595