Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Sang og musik forbedrer livet for personer med demens

Sang og musik forbedrer livet for personer med demens

Sang og musik kan forebygge svære plejesituationer og bidrage til øget livskvalitet og værdighed hos personer med demens. Et samarbejde mellem Aalborg Universitet og fire plejecentre i Danmark har ført til udvikling af en onlinemanual, der guider plejepersonale til at bruge sang og musik i demensomsorgen.

Tekst: Susanne Togeby
Foto: Privat

I Danmark er der op imod 90.000 personer, som lider af demens, og flere end 400.000 oplever demens på nært hold som pårørende. Der findes i dag ingen medicin, der kan helbrede sygdommen, og det betyder, at der er et behov for andre indsatser i behandlingen af mennesker med demens. Videnskabelig assistent og ph.d. Aase Marie Ottesen fra Institut for Kommunikation og Psykologi har i den forbindelse stået bag udviklingen af en onlinemanual i brug af sang og musik i demensomsorgen. Hun siger:

- Der er et stort behov for at finde andre former for indsatser, der kan medvirke til, at personer med demens får et tåleligt og værdigt liv til trods for sygdommens uundgåelige udvikling. Med sang og musik kan vi forebygge svære situationer. Udfordringen i demensomsorgen er, at personen med demens kan blive usikker, hvis man kommer ind og har alt for travlt. Det har derfor stor betydning med en positiv indledende kontakt. Med en god start undgår vi, at personen bliver utilfreds og ikke vil være med til det, der skal foregå.

Sang og musik kan bruges i hverdagens mange plejesituationer

Med den nye manual får medarbejdere og ledelse i demensomsorgen en række konkrete redskaber til at komme i gang med at bruge sang og musik. Manualen er bygget op omkring 17 forskellige temaer, der handler om at bruge sang og musik i hverdagssituationer, hvor en person skal have hjælp til f.eks. at børste tænder, stå op om morgenen eller tage medicin, men også i de særligt svære situationer som ved livets afslutning. Under hvert tema er samlet en række unikke videoklip fra autentiske situationer på fire plejecentre i Danmark, hvor personalet gennem de seneste år har brugt sang og musik.

Brugen af sang og musik frigiver ressourcer

Manualen har også en række anbefalinger til, hvordan det enkelte plejecenter kan komme i gang med at bruge sang og musik ud fra organisatoriske og ledelsesmæssige perspektiver.

- Som leder tænker jeg, at vi ikke har tid til at lade være med at bruge sang og musik. Det kræver ikke flere ressourcer – tværtimod skaber det faktisk ressourcer i hverdagen, så det handler ikke om, at vi skal have flere tilført. På den lange bane giver det faktisk ekstra tid og livskvalitet til de beboere, vi har med at gøre. Sang og musik skaber glæde og overskud i hverdagen, siger Dorthe Lynge, der er centerleder på Demenscenter Skovgården, som har deltaget i udviklingen af manualen.

Man skal ikke kunne synge fejlfrit

På Plejecenter Strandgården har Lissy Vejen, som er social- og sundhedsassistent, lært at bruge sang og musik i sit arbejde. Hun fortæller, at det kan være grænseoverskridende at skulle bruge sig selv på en anden måde, end man plejer:

- Nogle kan godt have svært ved at synge i starten, men det handler ikke om at synge fejlfrit. Det handler om at skabe en relation til beboerne, så pyt med om man synger falsk eller forkert.

Fakta:

Manual om sang og musik i demensrehabilitering: dermus.aau.dk.

Manualen er udviklet i forbindelse med et forskningsprojekt på Aalborg Universitet, gennemført af Aase Marie Ottesen i samarbejde med følgende plejecentre i Danmark:

Plejecentret Sølund, Københavns Kommune
Demenscenter Skovgården, Mariagerfjord Kommune
Strandgården, Hus 22 og 26, Frederikshavn Kommune
Lindegården, Demensenheden, Vejle Kommune.

Manualen er finansieret af VELUX FONDEN og er gratis.

Kontakt

Forskningsleder Aase Marie Ottesen: e-mail: aamo@hum.aau.dk, telefon: 2926 6814

Casehistorier

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595