Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Førstesemesterstuderende fra kunst og teknologi udstillede på fantastisk lysfestival

Førstesemesterstuderende fra kunst og teknologi udstillede på fantastisk lysfestival

Efter bare et semester på uddannelsen kunst og teknologi blev en gruppe studerende optaget på Copenhagen Light Festival med deres lysinstallation ”REST”. Kunstværket blev skabt på et interimistisk bord i en københavnsk cykelkælder.

Tekst: Susanne Togeby
Foto: Anne-Katrine Søndergaard Møller

”REST” har kunnet opleves i februar 2020 som en del af Copenhagen light Festival. Festivallen har siden 2018 lyst København op med kunstværker i en af årets mørkeste måneder.

Installationen består af et kunstigt eng-lignende felt med glødende akrylstænger, som den besøgende kan træde ind i. Stængerne skifter farve ved aktivitet. Fra den varme orange farveglød, som lyset har i skumringen ved solnedgang, og som signalerer ro og hvile. Over til et blåt lys, der svarer til frekvensen af dagslys, og som på grund af den korte bølgelængde blokerer produktionen af søvnhormonet melatonin.

De fem studerende bag lysinstallationen, Anne-Kathrine Søndergaard Møller, Emma Leonora von Rosen, Maria Sneding Rohde, Paulinus Burger og Victoria Skjødt, læser alle kunst og teknologi på Aalborg Universitet.

Vejleder og værkstedsleder gav rygstødet

Men hvordan ender fem førstesemester-studerende fra Aalborg Universitet med at blive en del af Copenhagen Light festival? Gruppen fortæller:

- Installationen REST udsprang af vores projekt på første semester, med hovedemnet bevægelse. Vi dannede gruppen med en overensstemmelse om, at lys skulle være hovedfokus for projektet.  At udstille på Copenhagen Light Festival har for nogle af os været et personligt ønske gennem alle de år, festivalen har eksisteret og ligefrem selve målet med at læse kunst og teknologi.

Med inspiration og opbakning fra både vejleder og værkstedsleder fik gruppen mod på at indsende en ansøgning til Copenhagen Light Festival. I første omgang regnede de fem studerende med at blive afvist – de gik trods alt kun på første semester. Men den første respons fra festivallen var positiv, og man ville søge ekstra midler for at kunne realisere projektet. Alt var dog stadig uvist. Men midt under projektskrivningen på første semester modtog gruppen en positiv respons fra Copenhagen Light Festival. De fortæller:

- Da vi modtog mailen om, at financieringen af værket var gået igennem, sad vi samlet på universitetet og svedte over vores projektrapport. Vi blev alle overvældet af hele følelsesspektret af lykke og lettelse, men samtidig også en smule stress, idet vi nu både skulle skrive semesterrapporten færdig og designe installationen med hensyn til vejrsikring og al den logistik, der nu følger med i sådan en proces.

Man behøver ikke et værksted for at skabe kunst

Eftersom festivalen blev afholdt i februar, skulle installationen kunne modstå både vind, vand og frost, og det oprindelige design, som blev udviklet til semesterprojektet, skulle derfor videreudvikles. Gruppen mødtes i København i midten af januar. Eftersom kunst og teknologis værksted ligger i Aalborg, blev installationen bygget i en lille københavnsk cykelkælder hos en af gruppemedlemmerne. Her lavede gruppen et bord ud af nogle paller og en træplade, som kunne fungere som loddestation.

Ifølge gruppen har den største overraskelse i processen været, hvor hårde de besøgende er ved installationen. I gruppen synes man, det er vildt dejligt, at folk gerne vil interagere med installationen og røre ved græsstråene, men det har skabt problematikker undervejs. Så i løbet af året vil de fem studerende evaluere designet af installationen og optimere den, så den både er vejrsikret og hærværkssikret og klar til at blive optaget på andre festivaler i fremtiden.

En anden overraskelse, gruppen fik sig, var, hvordan penge kan forsvinde hurtigt - selv med et prækonstrueret budget opstår der nye småudgifter.

Og så har gruppens medlemmer ikke mindst erfaret, at kunst ikke behøver at opstå på et værksted. En lille kælderplads med et bord af paller var nok til, at de kunne skabe kunstværket.

Mere om REST på Copenhagen Light Festival.

 

Casehistorier

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595