AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

arrangement

Konference: Profession: Modstandskraft, mentalisering og andre perspektiver på selvet – organisation, system, individ

Konference: Profession: Modstandskraft, mentalisering og andre perspektiver på selvet – organisation, system, individ

8th International Congress of Coaching Psychology. Omdrejningspunktet for dette års konference er psykologens arbejde med organisation, system, individ og sig selv.

Tidspunkt

14.09.2018 kl. 09.00 - 15.30

Beskrivelse

Profession, modstandskraft, mentalisering og perspektiver på multiple selver vil dagen igennem blive udforsket og fremstillet af førende forskere og praktikere med et mangesidet og komplekst perspektiv på konferencens overordnede tema.

Psykologens arbejde med organisation, system, individ og sig selv vil være omdrejningspunktet for dette års konference.

Konferencen stiller en række spørgsmål: søger dialog, forståelse, replik og duplik. Kan eller hvordan kan mentalisering danne udgangspunkt for organisationspsykologisk intervention? Hvordan kan vi udvikle system, gruppe og individ gennem relationsarbejde? Vi har alle begrænsninger i forhold til hvordan vi forstår verden og os selv, men bliver udsigten gennem ”briller” med multiple selver en hindring eller en mulighed i professionsudøvelsen? Stress og udbrændthed bidrager på ingen måde til psykologens sundhed og det gode liv, men alligevel forsøger mange at tackle presset i stedet for at fokusere på hvordan modstandskraft kan udvikles til gavn både for vores klienter og for os selv. Endelig skitseres tilstanden for den psykoterapeutiske profession i Danmark. Herunder hvem udøver psykoterapi, under hvilke rammer, er de godt (nok) uddannet og hvordan kan professionen vedligeholdes gennem f.eks. egenterapi og supervision.

Tilmelding og yderligere information

Se coaching.aau.dk
 

Adresse

Auditoriet 1.104, Kroghstræde 3, Aalborg Universitet, Aalborg.

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595