AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

arrangement

Invitation til ph.d.-forsvar ved Michael Riber Jørgensen

Afhandlingens titel: ’Fællesskab i forandring: Indre Mission, identitet og interaktion - set fra Thy’

Tidspunkt

14.09.2018 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvar ved Michael Riber Jørgensen

AFHANDLINGENS TITEL:

’ Fællesskab i forandring: Indre Mission, identitet og interaktion - set fra Thy’. 


MEDLEMMER AF BEDØMMELSESUDVALGET: 

Lektor Lars Andersen, Aalborg Universitet

Professor, dr. phil Pål Repstad, Universitetet i Agder

Professor, dr. polit Inger Furseth, Universitetet i Oslo


Ordstyrer:

Lektor Bo Poulsen, Aalborg Universitet


Efter forsvaret vil der være en let anretning I rum 5.217, Kroghstræde 3.


Tilmelding: 

Tilmeld dig her senest 10. september 2018 kl. 12.00.


Download invitationen 
 

Arrangør

Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

Adresse

Kroghstræde 3 - Seminarrum 2.132, 9220 Aalborg Øst

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595