AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet er kendetegnet ved en høj faglig kvalitet og et innovativt tværfagligt miljø. For os er det vigtigt, at både uddannelser og forskning gør en forskel i samfundet og bidrager til at løse fremtidens store udfordringer. På Det Humanistiske Fakultet er vi derfor specialiseret inden for tre områder:

  • Det produktive humaniora, hvor digitale metoder og processer bidrager til skabelsen af nye produkter, services og oplevelser
  • Det udviklende humaniora, hvor humanistisk viden bidrager til at styrke menneskers og organisationers læring og udvikling
  • Det interkulturelle humaniora, hvor viden om samspil mellem mennesker, kulturer og institutioner styrker mulighederne for at navigere i en globaliseret verden.

Forskning

Forskere på humaniora beskæftiger sig bl.a. med, hvordan virksomheder skaber vækst på globale markeder, hvordan vi sikrer, at fremtidens teknologi udvikles på menneskets præmisser, og hvordan menneskers læring og udvikling styrkes.

Læs mere om humanistisk forskning og den humanistiske ph.d.-skole.

 

Uddannelse

Virksomheder efterspørger i stigende grad humanistiske kompetencer, for uanset om man arbejder inden for sundhedssektoren, turistbranchen eller med udvikling af ny teknologi, er det vigtigt at have fokus på menneskets praksisser og kultur.

Læs mere om humanistiske uddannelser eller find studieordningen for din uddannelse.

 

videnssamarbejde

Forskere på Det Humanistiske Fakultet samarbejder med både offentlige institutioner og private virksomheder, da det er med til at sikre, at forskningen kommer ud og gør en forskel i samfundet. Derudover er studerende i praktik og skriver projekter i samarbejde med virksomheder.

Er du interesseret i et samarbejde med enten forskere eller studerende, så læs mere om ​videnssamarbejde.

Dekanens blog

Dekanen på Det Humanistiske Fakultet, Henrik Halkier, blogger hver måned på magisterbladet.dk om sit syn på humanioras tilstand. Hvor er vi, hvor skal vi hen, og hvordan kommer vi det bedst muligt? 

Seneste indlæg: Coronakrisen har vist os humanioras uundværlighed

Det digitale humaniora

Digitale værktøjer, data og infrastruktur er i dag en integreret del af humaniora på Aalborg Universitet. Klik for at læse fakta om det digitale humaniora eller læs mere om forskning, uddannelse og videnssamarbejde inden for det digitale humaniora.
 

 

Fakta om fakultetet

  • Det Humanistiske Fakultet har to institutter: Institut for Kommunikation og Psykologi og Institut for Kultur og Læring
  • Der er ca. 570 fuldtidsansatte på Det Humanistiske Fakultet
  • Pr. 1. januar 2019 læste 4.295 studerende på en af uddannelserne under Det Humanistiske Fakultet
  • Der er pt. 98 ph.d.-studerende indskrevet på Det Humanistiske Fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet holder til på Kroghstræde 1 og 3 på campus i Aalborg Øst samt i Rendsburggade 14, Nordkraft og Musikkens Hus i Aalborg centrum samt på A.C. Meyers Vænge 15 og på Frederikskaj 12 i København SV.
  • Faktaark
Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Kroghstræde 1, 2. sal | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595