Eksamensordning og specialeregler

Her på siden finder du information omkring eksamensordninger og specialeregler ved for uddannelser under Det Humanistiske Fakultet ved Aalborg Universitet.

Eksamensordning / Examination regulations

Eksamensordningen gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.
Eksamensordningen henvender sig først og fremmest til de studerende men også til undervisere, sekretærer m.fl.. Ordningen revideres løbende i takt med de ændringer af den ene eller den anden art, som uundgåeligt kommer. Den er nederst forsynet med dato for seneste revision. Ordningen findes kun i web-udgave.

Læs eksamensordning

These examination regulations apply to all examinations etc. under the Faculty of Humanities, Aalborg University.
These examination regulations are addressed to students, teaching staff, programme secretaries etc. and will be revised on a regular basis whenever the legislation within this area is amended. The date of the most recent revision is stated in these regulations. These regulations are only available online.

Download the Examination regulations

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til

Det Humanistiske Fakultets Eksamenskontor
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Ø

Lokale 74

humsamf-studieadm@adm.aau.dk