Censorer søges

Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, søger censorer indenfor fagområdet læring.

Man kan komme i betragtning, hvis man som minimum har en kandidatgrad indenfor fagområdet.

Oplysninger om censorkorps og retningslinjer for beskikkelse findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside:
https://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/universiteter/censorer

Henvendelse om beskikkelse og proces bedes rettet til mailadressen HUMSAMF-censorbeskikkelse@adm.aau.dk