Samarbejde

Det Humanistiske Fakultet ved Aalborg Universitet ser internationale og nationale partnerskaber på tværs af institutioner og sektorer som en væsentlig drivkraft og et mål, så humaniora med sin særlige profil kan bidrage til at skabe yderligere værdi for forskning, uddannelse, lokal og global udvikling samt formidling.

Samarbejde

Et af de grundlæggende principper for Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet er et stærkt bånd til omverdenens interessenter, hvor relationerne mellem universiteterne, virksomhederne og det offentlige bidrager med løsninger, viden og kompetencer ”til tiden”.

Det er vigtigt, at humaniora gennem værdiskabelse, eksempelvis gennem oplevelsesøkonomiske aktiviteter og designs, bliver realiseret og aktualiseret i samspil med det offentlige og erhvervslivet, således at den viden og de kompetencer forskerne og de studerende besidder kan bringes i spil i ”det virkelige liv”.

 

Triple Helix

Det Humanistiske Fakultet arbejder tæt sammen med erhvervslivet og den offentlige sektor om at skabe fremtidens humaniora. Denne form for samarbejde kaldes ”Triple Helix” og sikrer en stærk sammenhæng mellem de tre sfærer, hvilket giver forskere og studerende mulighed for at bruge deres viden og kompetencer indenfor alle tre områder.

Formålet med ”Triple Helix’en” er at sikre, at hver sfære fastholder deres individuelle ekspertiseområde, samtidigt med at de supplerer hinanden med løsninger, viden og erfaringer.

Forskellige former for samarbejde

Et stærkt bånd til den omgivende verden er et grundelement i alt arbejde på Det Humanistiske Fakultet. Dette bånd sikres igennem forskellige former for samarbejde mellem fakultetet og private og offentlige virksomheder, organisationer og institutioner. Det er muligt for en virksomhed, organisation eller institution at samarbejde med studerende og forskere på Det Humanistiske Fakultet og AAU generelt.

Herunder kan du se eksempler på forskellige samarbejdsformer, og du kan følge linkene og læse mere om de forskellige typer af samarbejde.

Samarbejde med studerende:

Samarbejde med forskere:

Tilbud til gymnasier:

Fandt du ikke det, du søgte - eller er du stadig i tvivl om dine muligheder for samarbejde - er du velkommen til at kontakte Det Humanistiske Fakultet. Du kan også læse mere om samarbejde med Aalborg Universitet på www.aau.dk/samarbejde

Kontakt

Det Humanistiske Fakultet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Ø
humsamf@adm.aau.dk

Matchmakere på institutterne

På hvert af Det Humanistiske Fakultets institutter er en matchmaker behjælpelig med at finde frem til de relevante forskere og forskningsmiljøer på instituttet i forbindelse med en henvendelse om samarbejde.

Institut for Læring og Filosofi

Anja Overgaard Thomassen
Tlf: 2242 0282
Mail: aot@learning.aau.dk

Institut for Kommunikation og psykologi

Ellen Raunsmed
Tlf: 9940 3144
Mail: raunsmed@hum.aau.dk

Institut for Kultur og Globale Studier

Anette Therkelsen
Tlf: 9940 9139
Mail: at@cgs.aau.dk

Matchmakingsekretariatet

Hvis du er det mindste i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du altid henvende dig til AAU Matchmakingsekretariatet for rådgivning om mulighederne.

Besøg Matchmakingsekretariatets hjemmeside

Fakultetets matchmaker

Maj Ragner Laursen
Tlf: 9940 7961
Mail: mrl@adm.aau.dk