Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet består af en række forskellige organisationsmæssige enheder i form af eksempelvis institutter, studienævn, skoler, centre osv. På tværs af disse findes en række råd og udvalg. Det Humanistike Fakultet ledes af fakultetsledelsen, der består af dekanat og institutlederne.
Fakultetskontoret yder ledelsesstøtte og varetager en række centrale funktioner i forhold til hele fakultetet, heriblandt udvalgsbetjening, økonomistyring osv.

Dekanat og fakultetskontor

Det Humanistike Fakultet ledes af en dekan og en prodekan og støttes af fakultetskontoret, som  yder ledelsesstøtte og varetager en række centrale funktioner i forhold til hele fakultetet.

Læs mere om Dekanat og Fakultetskontor

Institutter

Der er tre instututter tilknyttet Det Humanistiske Fakultet ved Aalborg Universitet. Institutterne varetager den forskning, der foregår på Universitetet.

Læs mere om fakultetets institutter

Råd og udvalg

Under Det Humanistiske Fakultet hører en del forskellige råd og udvalg. Du kan læse mere om de respektive råd og udvalgs roller og ansvarsområder her.

Læs mere om råd og udvalg

Skoler og studienævn

Uddannelserne på Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet hører under fire forskellige skoler, som hver har ansvaret for undervisningen på uddannelserne.

Læs mere om skoler og studienævn

5 facts om Det Humanistiske Fakultet

  • Der er knapt 5000 studerende og 420 ansatte på fakultetet
  • Fakultetet udbyder uddannelser i både Aalborg og København
  • Der udbydes uddannelser på både dansk og engelsk
  • Fakultets uddannelser er kendetegnet ved problemorienteret projektarbejde, ofte kaldet PBL - Aalborgmodellen
  • Fakultetets motto er: forskningsbaseret uddannelse og uddannelsesbaseret forskning